Motywacja do nauki – jak ją wzmocnić?

Encyklopedyczna definicja motywacji zakłada, że jest to zjawisko gotowości do podjęcia działania o danym czasie, w konkretnych warunkach. Termin ten wywodzi się z języka łacińskiego (moveo, movere) i oznacza: wprawiać w ruch; poruszać; popychać.

Rodzaje motywacji: lękowa, wewnętrzna i zewnętrzna
Zdolność do podejmowania konkretnych działań może być uwarunkowana przez szereg różnych czynników. Motywację dzielimy na trzy rodzaje:

  • Motywacja lękowa – zjawisko to występuje wówczas, gdy podejmujemy działanie, gdyż pragniemy uniknąć przykrych konsekwencji. To rodzaj motywacji, który ogranicza umysł i jego zdolności. W wyniku strachu tracimy: zdolność do prawidłowego przetwarzania informacji, rozumienia oraz odbioru.
  • Motywacja zewnętrzna – zazwyczaj stanowi nagrodę za wykonaną pracę. W przypadku nauki jest to np. promocja do następnej klasy, zdanie egzaminu, dobra ocena itp. Może być również wynikiem chęci zaspokojenia wymagań swoich opiekunów. W przypadku wystąpienia tego rodzaju motywacji wszystko przychodzi naturalnie. Do nauki przystępujemy z dobrym humorem. Należy mieć jednak na uwadze, że motywacja zewnętrzna bywa bardzo krucha. Oznacza to, że można szybko ją zrujnować.
  • Motywacja wewnętrzna – zdecydowanie najsilniejsza motywacja, która wynika z naturalnej chęci poznawania świata. Charakterystyczna dla osób żądnych wiedzy. Trudno ją stracić.

Co zrobić, aby nabrać motywacji?
W pierwszej kolejności musimy zrozumieć swoją sytuację. Dlaczego się uczymy? Po co nam przyswajanie wiedzy? Jeśli odpowiedź pozwoli nam scharakteryzować rodzaj naszej motywacji – możemy podjąć skuteczne działania.

W najgorszej sytuacji są osoby, które uczą się tylko i wyłącznie po to, aby uniknąć konsekwencji wynikających z niewiedzy. Na szczęście, motywację lękową można bardzo szybko wyeliminować. Wystarczy jedynie, zadbać o:

  • Dobry plan
  • Nagrodę

Posiadając plan – eliminujemy po części strach. Wszak, nasz umysł zrozumie, że mamy wszystko pod kontrolą. Wyeliminujemy strach przed niewykonaniem zadania. Z kolei nagroda, sprawi, że nasza motywacja przejdzie na inny poziom. Od tej pory będziemy mogli mówić o motywacji zewnętrznej. Jak może wyglądać nagroda? W pełni dowolnie: pieniądze, wyjście do kina, zakup nowej sukienki. Cokolwiek co sprawi nam radość.

W przypadku, gdy jesteśmy na etapie motywacji zewnętrznej i chcielibyśmy zmotywować się w takim stopniu, by mówić o motywacji wewnętrznej to należy zrozumieć: po co się uczę?

Osoby, które świadomie podejmują dalszą naukę mają ułatwioną sytuację, gdyż odpowiedź przychodzi zdecydowanie łatwiej. Jeśli jednak masz wątpliwości – zrób analizę S.W.A.T. i postaraj się wyciągnąć wszelkie korzyści i zalety nauki. Być może, przyczyni się to do poprawy Twoich zdolności motywacyjnych.

Motywacja do nauki – dlaczego warto ją posiadać?
Uczymy się niemal przez całe życie. Najpierw nauka jest wymuszana przez naszych rodziców (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia), później sami decydujemy się na kontynuowanie edukacji (studia wyższe, podyplomowe). To jednak nie koniec.

Uczymy się także w pracy i w życiu codziennym. Wiedza pozwala nam lepiej odnajdywać się w różnych środowiskach i korzystniej się czuć. Jej posiadania jest komfortowe. Dlatego też naukę warto podejmować – bez względu na to czy nam się chce, czy nie.

Pamiętaj: regularne podejmowanie nauki może doprowadzić do zbudowania solidnego nawyku. Oznacza to, że po pewnym czasie (zwykle 2-3 tygodniach) dochodzi do zmiany podejścia. Nie traktujemy nauki jako obowiązku, a rzecz absolutnie naturalną.

Be the first to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*